Ygs Konularının Hepsi Detaylı Bir Şekilde

Ygs Konularının Hepsi Detaylı Bir Şekilde

 

 

2018 YGS Sınavında Çıkacak Dersler Nelerdir?

Başta Türkçe olmak üzere toplamda 10 ders sınavda çıkacak. Bunları sıralayacak olursak; Türkçe, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleridir.

Belirli yıllarda müfredatlarda oluşan değişiklikler üzerine sınavda çıkacak olan derslerin içeriğinde de güncel değişiklikler yapılmıştır.

2018 YGS Türkçe Konuları Ve Soru Dağılımı

Türkçe dersinden toplamda 40 soru soruluyor. Bu sorular içerisinde genel itibari ile  8 adet dil bilgisi, 32 adet anlam konularından çıkıyor. Genel olarak sorulacak konu başlıkları;

 1. Paragraf,
 2. Cümle Anlamı,
 3. Sözcük Anlamı,
 4. Dil Bilgisi (Karma),
 5. Noktalama İşaretleri,
 6. Ses Bilgisi,
 7. Yazım Kuralları,
 8. Anlatım Bozukluğu konularıdır.

2018 YGS Tarih Konuları Ve Soru Dağılımı

Geçen yıllara göre 2018 YGS Tarihte kavram bilgisi soruları göz önünde bulunduruluyor ve yoruma dayalı sorular soruluyor. Genel olarak sorulacak konu başlıkları;

 1. İlk Çağ Medeniyetleri,
 2. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi,
 3. İslam Tarihi ve Uygarlığı,
 4. Türkiye Tarihi,
 5. Beylikten Devlete (Osmanlı Tarihi),
 6. En Uzun Yüzyıl (Osmanlı Tarihi),
 7. Yüzyılda Osmanlı Devleti,
 8. Yakın çağda Avrupa,
 9. Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi,
 10. Misak-ı Milli,
 11. Kurtuluş Savaşı Muharebeleri,
 12. Jeopolitik Konum,
 13. Atatürk İlke ve İnkılapları,
 14. Mondros Antlaşması ve Sonrası,
 15. Son Osmanlı Mebusan Meclisi,
 16. Amasya Genelgesi,
 17. Erzurum ve Sivas Kongreleri,
 18. İstanbul’un İşgali,
 19. TBMM Dönemi
 20. Ayaklanmalar,
 21. Cumhuriyetin İlanı,
 22. Sevr Antlaşması,
 23. Lozan Antlaşması,
 24. Halifeliğin Kaldırılması,
 25. Atatürk Devrimleri
 26. Türk Dış Politikası konuları yer alıyor.

2018 YGS Coğrafya Konuları Ve Soru Dağılımı

Coğrafya dersi ile ilgili toplamda 12 soru soruluyor. Bu sorular içerisinde yer alan konu başlıkları ise;

 1. Harita Bilgisi,
 2. Dünyanın Şekli ve Hareketleri,
 3. İklim Bilgisi, Yer’in Şekillenmesi,
 4. Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri,
 5. İç ve Dış Kuvvetler,
 6. Nüfus,
 7. Toprak Tipleri,
 8. Ulaşım Yolları,
 9. Ortak Payda: Bölge,Çevre ve İnsan ve Doğal Afetlerdir.

Felsefe Dersi İle İlgili İçerikler Nelerdir?

Din Kültürü Konuları Ve Soru Dağılımı

Din Kültüründen sorulacak soruları sadece Mesleki liselerden sınava katılan adaylar cevaplamak zorunda olacaklar. Bu nedenle ders ile ilgili yer alacak konular;

 1. Kuran-ı Kerim’in Anlaşılması ve Yorumu,
 2. İncil ve Kuran-ı Kerim’in Ortak Noktaları
 3. Alevilik ve Bektaşilik konularıdır.

2018 YGS Matematik Ve Geometri Konuları, Soru Dağılımı

Matematik dersinden toplamda 32 soru ve geometri dersinde 8 soru sorulacak. Genel olarak çıkacak konular;

 1. Temel Kavramlar,
 2. Obeb-Okek,
 3. Bölme- Bölünebilme,
 4. Rasyonel Sayılar,
 5. Mutlak Değer,
 6. Basit Eşitsizlikler,
 7. Üslü Sayılar,
 8. Çarpanlara Ayırma,
 9. Köklü Sayılar,
 10. Denklem Çözme,
 11. Oran Orantı,
 12. Problemler,
 13. İstatistik,
 14. Kümeler,
 15. Permütasyon – Kombinasyon-Binom,
 16. Fonksiyonlar,
 17. Olasılık,
 18. Dereceden Denklemler,
 19. Karmaşık Sayılar,
 20. Parabol ve Polinomlar konularıdır.

Geometri ile ilgili konular;

 1. Dikdörtgen,
 2. Yamuk,
 3. Çember,
 4. Açı-Kenar Bağıntıları,
 5. Katı Cisimler
 6. Analitik Geometri konularıdır.

 

Fizik Konuları Ve Soru Dağılımı

Toplamda 40 soru sorulan fizik dersinin başlıca çıkacak olan konuları;

 1. Fizik Bilimine Giriş,
 2. Basit Makineler,
 3. Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi,
 4. Sıvıların Kaldırma Kuvveti,
 5. Madde ve Özellikleri,
 6. Isı ve Sıcaklık,
 7. Genleşme,
 8. Basınç,
 9. Doğrusal Hareket,
 10. İş Enerji,
 11. Dinamik,
 12. Işık ve Gölge,
 13. Kırılma ve Renkler,
 14. Küresel Aynalar,
 15. Düzlem Ayna,
 16. Mercekler ve Aydınlanma,
 17. Elektrik Akımı ve Devreler,
 18. Elektrostatik, Temel Dalga Bilgileri,
 19. Yay Dalgaları,
 20. Su Dalgaları ve Ses ve Deprem Dalgaları’dır.

 

Kimya Konuları Ve Soru Dağılımı

Kimya dersinden toplamda 13 soru sorulacak. Sorular içerisindeki konu başlıkları;

 1. Kimya Bilimi,
 2. Atom ve Yapısı,
 3. Periyodik Sistem,
 4. Asitler-Bazlar ve Tuzlar,
 5. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler,
 6. Bileşikler,
 7. Kimyasal Tepkimeler gibi konulardır.

 

Rehber Öğretmen

Onur AYDOĞDU

Yazar
Onur Aydoğdu
Yorum Yapın

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Onur Aydoğdu

Rehber Öğretmen - Kişisel Gelişim Uzmanı - Öğrenci Koçu - Eğitim Uzmanı -

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Onur AYDOĞDU

Kırıkkale Üniversitesinde lisansını tamamlandı. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisansını başarı ile tamamladı ve uzman psikolojik danışman ünvanını alarak çeşitli kurumlarda uzman psikolojik danışman olarak çalışmış ergen ve yetişkinlere yönelik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti vermiştir.