Tüm mesleki bölüm mezunları teknisyen unvanını alabilecek, Rehber Öğretmen Onur Aydoğdu,

Tüm mesleki bölüm mezunları teknisyen unvanını alabilecek, Rehber Öğretmen Onur Aydoğdu,

Tüm mesleki bölüm mezunları teknisyen unvanını alabilecek, Rehber Öğretmen Onur Aydoğdu,

 

Tüm mesleki bölüm mezunları teknisyen unvanını alabilecek
Resmi Gazetede yer alan düzenlemeye göre tüm mesleki ve teknik öğrenim mezunları “teknisyen” unvanını alabilecek.

 

3795 sayılı Kanununda yer alan hüküm şu şekildedir:

“Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;
a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına, “teknisyen”,… Unvanı verilir.”

 

 

Kanunun bu hükmüne göre daha önce sadece endüstri, kız, tekni ve kız teknik lisesi mezunlarına “teknisyen” unvanı verilmekteydi.

Ancak, 9 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6764 sayılı Kanunun 50. maddesinde şu düzenleme yer almıştır:
“MADDE 50- 3795 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara “teknisyen”,
“e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen mühendislik fakültelerince düzenlenecek iki yarıyıl süreli mühendislik eğitimi tamamlama programını en fazla dört yarıyıl içinde bitirenlere dallarında “mühendis”,”

DEĞERLENDİRME

Artık sadece bazı liselere değil tüm mesleki ve teknik lise mezunlarına “teknisyen” unvanı verilecektir.

Yine maddede yer alan hükme göre daha önce mesleki bir okuldan mezun olmasına rağmen adı kanunda yer almadığı için teknisyen unvanı alamayan kişilerde, okulları kapatılmış olsa dahi “teknisyen” unvanı alabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazar
Onur Aydoğdu
Yorum Yapın

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Onur Aydoğdu

Rehber Öğretmen - Kişisel Gelişim Uzmanı - Öğrenci Koçu - Eğitim Uzmanı -

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Onur AYDOĞDU

Kırıkkale Üniversitesinde lisansını tamamlandı. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisansını başarı ile tamamladı ve uzman psikolojik danışman ünvanını alarak çeşitli kurumlarda uzman psikolojik danışman olarak çalışmış ergen ve yetişkinlere yönelik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti vermiştir.