5 soruda YGS-LYS süreci soru cevap şeklinde.

5 soruda YGS-LYS süreci soru cevap şeklinde.

Soru 1: Kimler lisans programları için ek puan alabilir?

Ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için ek puan hesaplanmayacaktır.

 

Soru 2: Adayın üniversite yerleştirmesine rağmen hangi durumda okul puanı kesintiye uğramaz?

2016-ÖSYS için lise son sınıf öğrenci durumunda eğitim bilgisi mevcut olup 2016-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde belirtilen tarihe (30 Aralık 2016 ) kadar mezun olamadığı için yerleştirildiği programa kayıt yaptıramayan adaylardan, 2017-ÖSYS’ye başvuranların OBP’lerinin çarpılacağı katsayılar yarıya düşürülmeyecektir.  Sınavsız geçiş hakkı ile 2016-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların OBP’lerinin çarpılacağı katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

 

Soru 3: Özel yetenek sınav süreçleri nasıl işlemektedir?

 

Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna (üniversitelere) yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. Özel yetenekle alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2017-YGS’ye girmiş ve 2017-YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almış olmak gereklidir.

 

Soru 4: Birden fazla ortaöğretim kurumundan diploma almış olan adaylar nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor?

 

Birden fazla diploması olanlar ile en az bir diploması olup 2016-2017 öğretim yılı içinde bir başka diploma alabilecek durumda olanlar, ÖSYS değerlendirme işlemlerinde kullanılmak üzere bu okullardan birini seçeceklerdir. Adaylar, bu bilgilerini 13-19 Haziran 2017 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden onaylamak zorundadır. Bu onay yapılmadığında sistemdeki bilgi aynen kullanılacaktır. Birden fazla eğitim bilgisi olup sistemde onay yapmayan adayların sınavlarının değerlendirme işlemlerinde en son mezun olduğu okul bilgisi kullanılacaktır.

 

Soru 5: Açık uçlu soruların kodlaması nasıl yapılacaktır?

 

Kısa cevaplı sorular da adaylar sorunun cevabını cevap kâğıdının ilgili alanında yazacak ve kodlayacaklardır. Bu soruların optik cevap alanları cevap kâğıtlarının arka yüzünde de yer alabilecektir. Kısa cevaplı sorularda cevap kâğıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacaktır. Doğru olarak yazılan ancak, kodlanmayan veya yanlış kodlanan cevaplar işleme alınmayacaktır. Cevaplar, cevap alanına ilk kutucuktan başlanarak yazılacak ve ilk kutucuktan başlanarak kodlanacaktır.

 

 
Yazar
Onur Aydoğdu
Yorum Yapın

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Onur Aydoğdu

Rehber Öğretmen - Kişisel Gelişim Uzmanı - Öğrenci Koçu - Eğitim Uzmanı -

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Onur AYDOĞDU

Kırıkkale Üniversitesinde lisansını tamamlandı. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisansını başarı ile tamamladı ve uzman psikolojik danışman ünvanını alarak çeşitli kurumlarda uzman psikolojik danışman olarak çalışmış ergen ve yetişkinlere yönelik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti vermiştir.