MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULLARINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE!

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULLARINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE!

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULLARINA GİRMEK
İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE!

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,
3. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, tüm terör örgütleriyle herhangi bir
irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
4. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve
hareketlerde bulunmamış olmak,
5. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,
6. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek
kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tâbiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve
istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma
suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,
7. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında
olmamak,
8. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
9. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği“nde
belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
10. Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru
bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak, gözlük-lens kullanmamak, gözlerinde
şaşılık-renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı
olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),
11. 2017 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış
olmak,
12. En fazla 20 yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır),
13. 11 Mayıs 2000 tarihli, 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu’nun 36’ıncı maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş
Şartlarını” taşımak,
14. Lise ve dengi okullardan 2017 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016
yılında mezun olmak,
15. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
16. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
17. Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden
belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
8. Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin
Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek
Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
19. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet
edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Harp Okullarına girmeye hak kazanacaktır.
20. Harp Okulları seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ ayrılmak diğer yüksek öğretim
programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.
21. Harp Okullarına başvurmak isteyen adayların, www.msb.gov.tr internet adresine girerek her bir harp okulu için ayrı ayrı
başvuru yapması gerekmektedir.
22. Milli Savunma Bakanlığı kılavuzun bu bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yazar
Onur Aydoğdu
Yorum Yapın

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Onur Aydoğdu

Rehber Öğretmen - Kişisel Gelişim Uzmanı - Öğrenci Koçu - Eğitim Uzmanı -

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Onur AYDOĞDU

Kırıkkale Üniversitesinde lisansını tamamlandı. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisansını başarı ile tamamladı ve uzman psikolojik danışman ünvanını alarak çeşitli kurumlarda uzman psikolojik danışman olarak çalışmış ergen ve yetişkinlere yönelik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti vermiştir.