Türk üniversiteleri, ODTÜ URAP Laboratuvarı tarafından açıklanan “en iyi 41 alan sıralaması”nın 18’inde yer aldı.

Türk üniversiteleri, ODTÜ URAP Laboratuvarı tarafından açıklanan “en iyi 41 alan sıralaması”nın 18’inde yer aldı.

Türk üniversiteleri, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı’nca açıklanan “en iyi 41 alan sıralaması”nın 18’inde yer alma başarısını gösterdi.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı’nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2015-2016 alan sıralamasında alan sayısı 23’ten 41 bilim alanına çıkartıldı. Bu kapsamda alanlara göre açıklanan üniversite sayısı, o alanda yayınlanan makale yoğunluklarına göre, 50 ile bin arasında değişiyor.

URAP’ın 41 alanı kapsayan sıralamasının 21’inde ABD üniversiteleri dünya birincisi oldu. Hollanda üniversiteleri 6 alanda dünya birincisi olurken, Çin 5, İngiltere 4, Singapur 2 alanda, İsviçre, Brezilya, ve Japonya üniversiteleri ise birer alanda dünya birinciliğine yerleşti.

Türkiye’deki başarılı alanlar

Türk üniversiteleri, açıklanan 41 alan sıralamasının 18’inde yer alma başarısını gösterdi.

ODTÜ ve İTÜ 41 alanın 13’ünde dünya alan sıralamalarında yer alırken, Hacettepe Üniversitesi 8 alanda sıralamaya girdi. Bilkent, Ege ve İstanbul üniversiteleri 7’şer alanda, Ankara ve Gazi 6’şar, Yıldız Teknik 5’er alanda sıralamaya girdi.

Atatürk, Boğaziçi, Dokuz Eylül ve Erciyes üniversiteleri 4’er alanda listeye girmeyi başarırken; Fırat, Gebze Teknik, Karadeniz Teknik, Marmara ve Selçuk üniversiteleri 3 sıralamada; Anadolu, Çukurova, Gaziantep, Kocaeli, Ondokuz Mayıs ve Süleyman Demirel Üniversiteleri 2’şer alanda sıralamada yer aldı.

Akdeniz, Başkent, Çanakkale Onsekiz Mart, Cumhuriyet, Dicle, Eskişehir Osmangazi, İnönü, Sakarya, Uludağ, Yeditepe, Atılım ve Yüzüncü Yıl üniversiteleri ise birer alanda sıralamaya girmeyi başardı.

Mimarlık alan sıralamasında ODTÜ dünya 78’incisi ve İTÜ dünya 79’uncusu olarak tüm alanlar içinde en iyi dereceyi elde eden iki Türk üniversitesi oldu.

Diş Hekimliği alanında ise İstanbul Üniversitesi dünya 84’üncüsü ve Hacettepe Üniversitesi de dünya 94’üncüsü olarak ilk 100’e girmeyi başaran diğer iki üniversite oldu.

“Üniversitelerin yöneticileri, akademisyenleri makale yayınlamaya özendirmeli”

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, sıralamaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dünya üniversite sıralamalarının ilk kez 2003’te ortaya çıkmasından sonra, üniversitelerin bu sıralamalarda yer alamayışlarının, uluslararası dergilerde basılan makale sayılarının az olmasından kaynaklandığını kaydetti.

Akbulut, çok sayıda Türk üniversitesinin, öğretim üyelerinin uluslararası dergilerdeki makale sayılarını artırıp etki değeri yüksek dergilere yönelmelerini teşvik edici adımlar attığını belirterek, çabalar sayesinde üniversitelerin kendilerini geliştirip dünya sıralamalarında yükselmeyi başardığını vurguladı.

Son yıllarda ise makale sayılarının artış hızında bir düşme olduğunu ifade eden Akbulut, “Yayın sayısı yavaş da olsa arttığı halde Türkiye’nin yayın başına düşen atıf sayısı dünya ortalamasının altında kaldı. Türkiye kaynaklı makaleler arasında hiç atıf alamayanların oranı da dünya ortalamasının üzerine çıktı. Üniversitelerimizin yayınladığı makalelerin önemli bir bölümüne hiç atıf yapılmaması nedeniyle, üniversitelerimizin dünya sıralamalarındaki yükselişi maalesef yavaşladı. Diğer yandan, ülkemizde alınan ulusal ve uluslararası patent sayıları ise henüz yeterli düzeye ulaşamadı.” değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerin yöneticilerinin, akademisyenleri dünyanın en saygın dergilerinde makale yayınlamaya ve teknoloji geliştirip patent almaya özendirmelerinin Türkiye açısından önem taşıdığını kaydeden Akbulut, “Ülkemizin kalkınma hızının artması ve gelişmiş ülkeler arasında hak ettiğimiz yeri alabilmemiz, üniversitelerimizin bilim ve teknoloji alanında yeni bir atılım yapmasına bağlıdır.” ifadesini kullandı.
URAP 2015-2016 dünya alan sıralamalarına “http://urapcenter.org/2015/fields.php” web adresinden ulaşılabilecek.

trt haber

Yazar
Onur Aydoğdu
Yorum Yapın

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Onur Aydoğdu

Rehber Öğretmen - Kişisel Gelişim Uzmanı - Öğrenci Koçu - Eğitim Uzmanı -

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Onur AYDOĞDU

Kırıkkale Üniversitesinde lisansını tamamlandı. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisansını başarı ile tamamladı ve uzman psikolojik danışman ünvanını alarak çeşitli kurumlarda uzman psikolojik danışman olarak çalışmış ergen ve yetişkinlere yönelik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti vermiştir.